Lyrik i musik

Musik idag har nästan uteslutande sång med text. Det brukar kalls för ett tonsatt poesi. Texterna i sånger handlar oftast om kärlek – obesvarad som besvarad. Även om texterna oftast är lika vackra som poesi och har ett djup som berör så blir texterna framhävda av tillhörande musik. En sorglig text kan ha musik som går i moll medan en glad text har musik som går i dur. Att anpassa noter efter ord är en konst som tar poesi till ett högre plan. Det är inte lätt men när lyriken går ihop med musiken blir det en magisk sammansättning som få kan uppnå.

Idag är det många som söker efter musiktexter över nätet. Dessa används sedan i sociala nätverk eller annan media för att beskriva personens känslor eller åsikter. Texter i musik når en större publik än vad poesi gör. Musik är något som alla kommer i kontakt med och något som de flesta rör vid. På grund av det blir musiklyriken lättare att förmedla och ta emot.

Texterna kan handla om lite vad som och behöver inte rimma eller vara grammatiskt korrekta. Det handlar ännu mer om att förmedla en känsla till musik än det är att skriva språket rätt. Ibland är grammatiska fel mer känslosamma än om alla ord är uppspaltade precis som de ska vara. Konstnärligt uttryck brukar det kallas när man inte följer linjer utan tar sig friheten att trampa lite utanför.

Många artister skriver väldigt personliga texter till musik. Det kan handla om någon de älskar, någon de hatar eller något de lyckats göra. Då dessa texter oftast är väldigt ärliga är det många som känner igen sig i dem. Poesi som når hjärtat och är skrivet från hjärtat är lättast att ta till sig. När orden sedan kläs i musik och rytm blir det svårt att ignorera hur starkt påverkade vi blir känslomässigt av lyrik i musik.